วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ชนิดของสารทำความสะอาดที่ควรทราบ

           คุณทราบหรือไม่ว่าในแต่ละวันของคุณนั้น คุณมีการสัมผัสกับสารเคมีอะไรไปบ้างในแต่ละวัน ซึ่งแม้แค่คุณอาบน้ำด้วยสบู่ หรืสระผม เพียงเท่านี้คุณก็ได้รับสารทำความสะอาดแล้ว แต่ถามว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่ หากเป็นสารที่มีความเข้มข้นมากๆ อย่างน้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ก็ควรที่จะใช้อุปกรณ์ป้องกันช่วย เช่น ร้องเท้า ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก เพราะสำหรับผู้ที่มีประวัติการแพ้สารเคมีประเภท กรด-ด่าง จะต้องรู้จักป้องกันตัวเองด้วย

ประเภทของสารทำความสะอาด แบ่งตามการเกิด ได้ 2 ประเภท คือ 

  1. ได้จากการสังเคราะห์ เช่น น้ำยาล้างจาน สบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพูสระผม ผงซักฟอก สารทำความสะอาดพื้น เป็นต้น 
  2. ได้จากธรรมชาติ เช่น น้ำมะกรูด มะขามเปียก เกลือ เป็นต้น 
          โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสารทำความสะอาดที่ได้จากธรรมชาติหรือเป็นสารสังเคราะห์ก็แล้วแต่ หากร่างกายได้รับสารในปริมาตรที่มากความสมควรก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของคุณได้เลยกัน ดังนั้นอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นถึงการป้องกันเบื้องต้นโดยการใช้ถุงมือยางที่มีคุณภาพ และจะต้องมีคุณสมบัติในการป้องกันสารต่างๆ ได้ และสิ่งที่ควรทำต่อมาคือ การทำความสะอาดมือหรือบริเวณส่วนต่างๆ ที่สัมผัสกับสาร โดยการล้างทำความสะอาดหลังสัมผัสสารก็จะช่วยไม่ให้ร่างกายได้รับอันตรายจากสารต่างๆ ได้

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Food Grade Lubricant and other impurities in a food

    Contaminated food consumption is dangerous for human’s health both direct and indirect way. Commonly, a consumer is not very attentive that that what and whether has some impurities in the food and sometime these impurities may be accidentally contaminated as Food Grade Lubricants but it is not dangerous for human if there is not over the specified quantity and other impurities which should avoid as follows
  • Food colors which is contaminated in pickle vegetables, meatball, fried fish patty and other foods that be mixed for dye the food to be more colourful and palatable, but th ey is dangerous for the health if there is much eating.
  • Insecticide which is contaminated in vegetables and fruits, when it is collected in the body in overmuch quantity, it causes to be cancer.
  • Salbutamol which is contaminated in meat that the meat is unnatural red. The consumer will nausea, vomit, faint, arrhythmia and may depart.
    Therefore, selection for consumption or cooking should observe unnatural food which is too much palatable because it is signal of chemical contaminated food or instant food which you buy, although its manufacturing processes will be guaranteed that use Food Grade Lubricants for the manufactured machine, it doesn’t means that you will absolutely survive these impurities.