วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ชนิดของสารทำความสะอาดที่ควรทราบ

           คุณทราบหรือไม่ว่าในแต่ละวันของคุณนั้น คุณมีการสัมผัสกับสารเคมีอะไรไปบ้างในแต่ละวัน ซึ่งแม้แค่คุณอาบน้ำด้วยสบู่ หรืสระผม เพียงเท่านี้คุณก็ได้รับสารทำความสะอาดแล้ว แต่ถามว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่ หากเป็นสารที่มีความเข้มข้นมากๆ อย่างน้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ก็ควรที่จะใช้อุปกรณ์ป้องกันช่วย เช่น ร้องเท้า ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก เพราะสำหรับผู้ที่มีประวัติการแพ้สารเคมีประเภท กรด-ด่าง จะต้องรู้จักป้องกันตัวเองด้วย

ประเภทของสารทำความสะอาด แบ่งตามการเกิด ได้ 2 ประเภท คือ 

 1. ได้จากการสังเคราะห์ เช่น น้ำยาล้างจาน สบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพูสระผม ผงซักฟอก สารทำความสะอาดพื้น เป็นต้น 
 2. ได้จากธรรมชาติ เช่น น้ำมะกรูด มะขามเปียก เกลือ เป็นต้น 
          โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสารทำความสะอาดที่ได้จากธรรมชาติหรือเป็นสารสังเคราะห์ก็แล้วแต่ หากร่างกายได้รับสารในปริมาตรที่มากความสมควรก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของคุณได้เลยกัน ดังนั้นอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นถึงการป้องกันเบื้องต้นโดยการใช้ถุงมือยางที่มีคุณภาพ และจะต้องมีคุณสมบัติในการป้องกันสารต่างๆ ได้ และสิ่งที่ควรทำต่อมาคือ การทำความสะอาดมือหรือบริเวณส่วนต่างๆ ที่สัมผัสกับสาร โดยการล้างทำความสะอาดหลังสัมผัสสารก็จะช่วยไม่ให้ร่างกายได้รับอันตรายจากสารต่างๆ ได้

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Food Grade Lubricant and other impurities in a food

    Contaminated food consumption is dangerous for human’s health both direct and indirect way. Commonly, a consumer is not very attentive that that what and whether has some impurities in the food and sometime these impurities may be accidentally contaminated as Food Grade Lubricants but it is not dangerous for human if there is not over the specified quantity and other impurities which should avoid as follows
 • Food colors which is contaminated in pickle vegetables, meatball, fried fish patty and other foods that be mixed for dye the food to be more colourful and palatable, but th ey is dangerous for the health if there is much eating.
 • Insecticide which is contaminated in vegetables and fruits, when it is collected in the body in overmuch quantity, it causes to be cancer.
 • Salbutamol which is contaminated in meat that the meat is unnatural red. The consumer will nausea, vomit, faint, arrhythmia and may depart.
    Therefore, selection for consumption or cooking should observe unnatural food which is too much palatable because it is signal of chemical contaminated food or instant food which you buy, although its manufacturing processes will be guaranteed that use Food Grade Lubricants for the manufactured machine, it doesn’t means that you will absolutely survive these impurities.

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

ป๊อปคอร์น

ข้าวโพดคั่ว หรือป๊อปคอร์น ซึ่งเป็นอาหารที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยก่อนมาอย่างยาวนาน นั้นเป็นเพราะข้าวโพดเป็นผักสารพัดประโยชน์อาจนำมาใช้ประกอบอาหาร ต้ม ข้าวโพดย่าง หรือการคั่ว ซึ่งแต่ละชนิดมีรสชาดความอร่อยที่แตกต่างกัน อีกทั้งสารอาหารที่ได้ก็ต่างกันด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่นำมาปรุ่งแต่งรสชาด อีกทั้งราคาที่ไม่สูงหรือแพงมากนักตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันจึงทำให้ป๊อปคอร์นได้กลายเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอาหารว่างในยามกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่นการดูหนัง เพื่อเพิ่มอัถรสให้กับช่วงเวลาแห่งความสุกสนาน เพลิดเพลิน


ป๊อปคอร์น ยังมีสารโพลิฟีนอล ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง ที่มีมากกว่าผักหรือผลไม้บางชนิดด้วย ซึ่งป๊อปคอร์นใน 1 หน่วยบริโภคมีสารโพลิฟีนอลมีมากถึง 300 มิลลิกรัม แต่งถึงอย่างไรก็ดี สำหรับป๊อปคอร์นที่มีส่วนผสมของเนย โดยเฉพาะเนยปลอมที่ร้านอาหารหรือตามโรงภาพยนต์บางแห่งเลือกใช้นั้น ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานให้น้อยลง

โดยขั้นตอนการทำอาจทำได้หลากหลายกลเม็ด เคล็ดลับของแต่ละคน หากทำรับประทานเองที่บ้าน อาจใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า, กระทะหรือหมอที่มีฝาปิดมิดชิดพร้อมรูระบายอากาศหรือความร้อน, เตาอบไมโครเวฟ แต่ต้องมีทักษะความรู้บ้าง เนื่องจากเป็นอาหารที่สุกแล้วจะแตกออกบางครั้งอาจพลาดมาโดนผู้ทำและระวังไหม้ เพราะใช้เวลาเพียง 3-5 นาทีเท่านั้น

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556

ระบบการผลิตอาหาร ที่ใช้ในระดับสากล

         ปัจจุบันประชากรโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดภาวะอาหารขาดแคลน การเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าด้านอาหารของประเทศที่มีการผลิตภาคเกษตรกรรมเป็นหลักจึงมีความจำเป็น ทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก อย่างไรก็ดีในด้านการส่งออกปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศมีการแข่งขันและกีดกันในประเทศคู่ค้าค่อนข้างสูงและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าจึงมีความได้เปรียบมากที่สุด
         การผลักดันให้สินค้าด้านอาหารมีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า และมีความปลอดภัยสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าได้นั้น จึงต้องมีการนำระบบที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปในระดับสากลมาใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร ได้แก่    
 1. หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต 
 2. ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร     
 3. ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารมาตรฐาน ISO 22000 : 2005
         หลักเกณฑ์และวิธีที่ดีในการผลิตนั้น มุ่งเน้นการจัดการความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย ส่วนระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารนั้น คือระบบที่ใช้เพื่อป้องกันอันตรายในอาหาร ที่เกิดจาก 3 สาเหตุ ได้แก่
 • อันตรายทางชีวภาพ หมายถึง อันตรายที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต ส่วนมากเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต และไวรัส อันตรายทางสารเคมี เช่น สารเร่งการเจริญเติบโต ยากำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย ยารักษาโรค รวมถึงสารพิษในธรรมชาติและสารพิษจากเชื้อจุลินทรย์ เช่น อะฟลาท็อกซิน เห็ดที่เป็นพิษ เป็นต้น
 • อันตรายทางเคมี หมายถึง อันตรายที่เกิดจากสารเคมีที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งปัจจุบันในสายอุตสาหกรรมการผลิตอาหารมีการนำ Food Grade Lubricant มาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
 • อันตรายทางกายภาพ หมายถึง อันตรายที่เกิดจากการมีวัตถุแปลกปลอมอยู่ในอาหาร เช่น เศษแก้ว เศษกระจก โลหะ ไม้ พลาสติก หิน กระดูก ก้างปลา เป็นต้น